Registre d'usuari

Escriviu la clau d'accés al registre

La FELIB (telèfon 971 760911) distribueix als seus associats una paraula clau d'accés al registre d'usuaris. Escriviu aquesta paraula i feis clic a 'ENTRAR'.

CLAU
Entrar

Important Tenen dret a participar en aquests cursos i a gaudir-ne tots els treballadors de l'Administració local. Així mateix, també hi poden participar treballadors d'altres institucions, que, mitjançant conveni o acord, hi estiguin capacitats.


C/ del General Riera, 111 - 07010 Palma de Mallorca - Tel: 971 76 09 11 - Fax: 971 76 31 02

tancar finestra