Vés al contingut

Anglès per nivells (on line)

60 Hores
Dirigit a: Personal al servei de l'Administració Local

Contingut

Els Cursos d'idiomes , estan estructurats seguint les directrius del Marc europeu comú de referència per a les Llengües MCER) i les proves internacionals de certificació.

Disposarà, en la plataforma dels següents cursos i nivells:

•Angles Dual (Britànic/Americà) nivells A1, A2, B1, B2, C1 + prova de nivell

Per a la realització del grup formatiu, es faran blocs per nivell d'almenys 20 alumnes.

Algunes dades sobre els cursos d'idiomes que s'utilitzaran:

Lliçons d'immersió lingüística

Els cursos estan composts per lliçons interactives que submergeixen a l'alumne en un context d'immersió lingüística. L'aprenentatge es produeix de manera estructurada, en un context real, d'una manera visual i atractiva i a través de la interacció i la participació:

• Exercicis de vocabulari interactiu

• Vídeos de diàlegs i situacions reals

• Activitats amb situacions típiques

• Exercicis de gramàtica aplicada, lectura i comprensió escrita

• Avaluació automàtica i instantània de la pronunciació (reconeixement de veu)

• Connexió amb el diccionari des de qualsevol paraula que aparegui en el curs (Diccionari de Definicions Collins + Diccionari o de traduccions a idioma natiu.

• Learning materials

Totes les activitats que realitzen els alumnes dins dels cursos, puntuen en diferents habilitats (gramàtica, pronunciació, escriptura, etc.), a més, els cursos tenen test, perquè l'alumne i professor, puguin anar veient l'evolució de l'alumne, aquests test són de dos tipus principalment, test parcials (per a visualitzar si l'alumne ha assimilat correctament) i test finals (un compendi dels estudiat) i test de nivell (per a comprovar que l'alumne ha aconseguit el nivell MCER correctament)

 

Objectius del curs:

Curs D'anglès que situarà a l'alumne en el nivell adequat i que es desenvolupa segons la normativa del Marc Europeu.

Illa
Data d'inici
Data final
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera