Vés al contingut

Aplicació Llei de subvencions i el seu reglament, justificació de les subvencions a l'administració pública (en línia)

30 Hores
Dirigit a: Personal de l'administració local

Contingut

CAPÍTOL 1. L'àmbit d'aplicació i principis generals de la llei general de subvencions.

CAPÍTOL 2. Disposicions comunes a les subvencions públiques i procediments de concessió i gestió.

CAPÍTOL 3. El reintegrament de subvencions, el control financer i les infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

 

AQUEST CURS ES FARÀ DES DE LA PLATAFORMA ASPA

Illa
Estat
Data d'inici
Data final
Mallorca
En Matrícula
Més info
Menorca
En Matrícula
Més info
Eivissa
En Matrícula
Més info
Formentera
En Matrícula
Més info