Vés al contingut

Aplicació Llei de subvencions i el seu reglament, justificació de les subvencions a l'administració pública (en línia)

30 Hores
Dirigit a: Personal de l'administració local

Contingut

CAPÍTOL 1. L'àmbit d'aplicació i principis generals de la llei general de subvencions.

CAPÍTOL 2. Disposicions comunes a les subvencions públiques i procediments de concessió i gestió.

CAPÍTOL 3. El reintegrament de subvencions, el control financer i les infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

Illa
Estat
Data d'inici
Data final
Mallorca
Diplomes
Més info
Menorca
Diplomes
Més info
Eivissa
Diplomes
Més info
Formentera
Diplomes
Més info