Vés al contingut

BIG DATA: Gestió de dades en l'Administració Pública (on line)

30 Hores
Dirigit a: Personal al servei de l'Administració Local, tècnic i administratiu.

Contingut

TEMA 1. BIG DATA. CONCEPTE, IMPORTÀNCIA I APLICACIONS EN EL SECTOR PÚBLIC

1. Concepte i importància dels BIG DATA.

2. Aplicacions en el sector públic en tres dimensions, la interna, la social i l'estratègica.

3. Què és un data lake? Definició, creació i exemples.

4. Com construir un pla de data governance en BIG DATA.

TEMA 2. L'IMPACTE DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN EL DRET ADMINISTRATIU.

1. Aproximació al concepte d'intel·ligència artificial.

2. Com es pot regular la intel·ligència artificial?

3. La intel·ligència artificial davant els principis d'actuació de les administracions públiques.

4. La responsabilitat per la gestió.

TEMA 3. LA POLÍTICA DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL: ELS SEUS USOS EN EL SECTOR PÚBLIC I LES SEVES IMPLICACIONS REGULADORES.

1. La IA com a subjecte de política pública: per què la regulació de la IA és important.

2. La IA com a eina: un marc per a pensar la introducció de la intel·ligència artificial en la provisió de serveis públics.

3. BIG DATA i Intel·ligència Artificial en la gestió dels recursos humans del sector públic.

4. Conclusions

Illa
Data d'inici
Data final
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera