Vés al contingut

Gestió emocional en el treball d'equips (on line)

20 Hores
Dirigit a: Personal al servei de l'Administració Local

Contingut

MÒDUL 1 LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL: ESTRUCTURA I APLICACIONS.

Intel·ligència emocional i habilitats socials. Intel·ligència emocional en el treball. Intel·ligència emocional i benestar psicològic. Intel·ligència emocional i rendiment. L'autoconeixement. L'autoregulació. L'automotivació. L'adaptabilitat als canvis. L'empatia.

 

MÒDUL 2 EL GRUP DINS DE LES ORGANITZACIONS

Definició de grup. Estructura d'un grup. Funcions que exerceixen els grups. Els grups informals. Creixement i desenvolupament dels grups.

 

MÒDUL 3 EL RENDIMENT GRUPAL I LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Els rols centrats en la tasca i en el manteniment de l'equip. La productivitat de l'equip de treball. Equips de treball permanents i temporals. Els cercles de qualitat. Els grups de treball autònoms. - Els comitès.

 

MÒDUL 4 FASES DE DESENVOLUPAMENT D'UN EQUIP DE TREBALL

Orientació. Insatisfacció. Resolució. Producció. Finalització. Equips en expansió i en regressió. El funcionament eficaç dels equips. Dificultats més freqüents dels equips de treball.

 

MÒDUL 5 RESISTÈNCIA Al CANVI I INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Necessitat del canvi. Anàlisi de l'entorn. Identificació de problemes i oportunitats. Com es produeix el canvi? Factors del canvi. Model general de canvi. Implementació del canvi.

Illa
Data d'inici
Data final
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera