Vés al contingut

Introducció a la musicoteràpia (presencial)

20 Hores
Dirigit a: Personal al servei de l'Administració Local

Contingut

1.        Musicoteràpia: principis, base científica, enfocaments teòrics

2.        Campos o àmbits d'actuació. Interdisciplinarietat.

3.        El Musico-terapeuta: formació i competències

4.        La comunicació no verbal i les seves aplicacions

5.        La interacció social a través de la música

6.        Gestió d'emocions i resolució de conflictes

7.        Processos musico-terapèutics: Models d'intervenció

8.         Tècniques musico-terapèutiques; receptiva, activa i activa-receptiva

 

Objectius del curs:

  • Donar a conèixer la Musicoteràpia com a instrument operatiu d'intervenció específica en els àmbits sociosanitari, educatiu i comunitari
  • Mostrar la potencialitat de les diferents tècniques musico-terapèutiques en els grups diana, destinataris de l'activitat soci-educativa
  • Potenciar a nivell experiencial les tècniques de treball grupal, orientades a aconseguir nivells òptims de relaxació, disminució de l'estrès i habilitats d'autocontrol
  • Fomentar l'enfocament integrador, a través del treball en equip; amb eines alternatives de tractament en prevenció i rehabilitació

 

Illa
Data d'inici
Data final
Mallorca