Vés al contingut

La Reforma Laboral. Repercussió a les administracions públiques (on-line)

30 Hores
Dirigit a: Personal al servei de l'administració local.

Contingut

TEMA 1. Acomiadaments col·lectius i suspensió de les relacions laborals. TEMA 2. Acomiadaments objectius i salaris de tramitació. TEMA 3. Mesures en matèria de negociació col·lectiva. TEMA 4. Flexibilitat interna: Classificació professional, mobilitat funcional i geogràfica, temps de treball, modificació substancies de les condicions de treball i conciliació de la vida laboral i familiar. TEMA 5. Especialitats en els contractes mercantils i d'alta adreça del sector públic estatal.

Illa
Estat
Data d'inici
Data final
Mallorca
Preinici
Més info
Menorca
Preinici
Més info
Eivissa
Preinici
Més info
Formentera
Preinici
Més info