Vés al contingut

Llei de subvencions i el seu reglament, justificació de les subvencions (on line)

50 Hores
Dirigit a: Personal de l'Administració Local

Contingut

TEMA 1. EL MARC NORMATIU DE L'ACTIVITAT DE FOMENT EN L'ÀMBIT LOCAL. COMPETÈNCIES LOCALS

1. El foment com a activitat. 2. La subvenció. Delimitació del concepte i la seva distinció amb altres figures afins. 3. Marc normatiu. 4. Sistema europeu de fons i subvencions. 5. Marc normatiu estatal. 6. Marc normatiu de les subvencions a Espanya. 7. El marc normatiu d'aprovació de les subvencions en les entitats locals.

TEMA 2. LES SUBVENCIONS EN L'ÀMBIT LOCAL

1. Àmbit d'aplicació de la normativa en matèria de subvencions. 2. Àmbit d'aplicació objectiu. 3. Àmbit subjectiu. 4. Òrgans competents per a la concessió de subvencions. 5. Bases reguladores de la concessió de subvencions. 6. Els plans estratègics de subvencions. 7. Publicitat de les subvencions. 8. Base de dades nacional de subvencions. 9. Règim de garanties. 10. Junta consultiva de subvencions.

TEMA 3. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ COMPROVACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS LOCALS.

1. La concessió de subvencions: Procediment. 2. Procediment de gestió. 3. Justificació. 4. Comprovació de subvencions. 5. Reintegrament de subvencions locals. 6. Control financer de les subvencions locals.

TEMA 4. INFRACCIONS I SANCIONS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS LOCALS

1. Infraccions en matèria de subvencions locals. 2. Sancions en matèria de subvencions i ajudes públiques. 3. Procediment sancionador. 4. Delicte de frau de subvencions.

Illa
Estat
Data d'inici
Data final
Mallorca
Diplomes
Més info
Menorca
Diplomes
Més info
Eivissa
Diplomes
Més info
Formentera
Diplomes
Més info