Vés al contingut

El Règim Jurídic i el Procediment Administratiu en les Lleis 39 i 40/2015. Novetats (on line)

30 Hores
Dirigit a: Personal al servei de l'Administració Local

Contingut

Principals conceptes del Procediment administratiu comú i el Règim jurídic de les administracions públiques, destacant les principals novetats i diferències que respecte a la Llei 30/1992 i a les primeres edicions de “Les siameses” suposa la normativa actualitzada a gener de 2021

 

UNITAT 1. Les lleis 39/2015 i 40/2015: presentació

UNITAT 2. Els interessats en el procediment administratiu

UNITAT 3. L'activitat de les Administracions Públiques

UNITAT 4. Els òrgans de les Administracions Públiques

UNITAT 5. Els actes administratius

UNITAT 6. Iniciació i ordenació del procediment

UNITAT 7. Instrucció del procediment

UNITAT 8. Finalització del procediment

UNITAT 9.  La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques

UNITAT 10. Principis de la potestat sancionadora

UNITAT 11. Revisió dels actes en via administrativa

UNITAT 12. Recursos administratius

UNITAT 13. Funcionament electrònic del sector públic

Illa
Data d'inici
Data final
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera