Vés al contingut

Aspectes socials, legals i de convivència del lloguer turístic (presencial i zoom)

20 Hores
Dirigit a: Personal al servei de l'Administració Local Aquest curs es farà presencial pels alumnes de l'illa de Mallorca i via zoom per la resta d'illes.

Contingut

1. Introducció als aspectes socials, legals i de convivència en el lloguer turístic.

2. Concepte de lloguer turístic, regulació, normativa. Contractació, plataformes.

3. Fiscalitat del lloguer turístic; estatal, autonòmic, local.

4. Ordenació; planificació de l'oferta, tipologia, altes, baixes.

5. Eines de planificació.

6. Control i inspecció en el lloguer de vacances.

7. Urbanisme. L'activitat de l'administració en els habitatges fora d'ordenació i el lloguer turístic. 

8. Convivència, qualiat i seguretat a les ETV.

9. Turismefòbia, gentrificació, versus el negoci col·laboratiu i el lloguer vocacional.

10. La visió del lloguer en habitatges turístiques des de la perspectiva empresarial.

 

Illa
Estat
Data d'inici
Data final