Vés al contingut

Notificació telemàtica. Aspectes Jurídics (on line)

20 Hores
Dirigit a: Personal al servei de l'Administració Local

Contingut

1. La Tramitació Telemàtica de Documents. Normativa Aplicable.

- Introducció.

- La tramitació telemàtica de documents.

- Normativa aplicable a la tramitació telemàtica.

2. Enviament i Recepció de Documents Electrònics.

- El Document Electrònic.

- El Registre Electrònic.

- Normes específiques relatives als documents administratius electrònics.

- Requisits necessaris per a l'enviament de documents electrònics.

- L'Expedient Electrònic.

3. Eficàcia i Validesa dels Actes de l'Administració Pública Notificats per Via Telemàtica.

- Les Notificacions Electròniques.

- L'Adreça Electrònica Habilitada.

- La notificació per Correu Electrònic.

- La Notificació per compareixença electrònica

- Elecció de l'interessat sobre els mitjans per a comunicar-se amb les Administracions Públiques.

- Suposats en els quals és obligatòria la comunicació electrònica

Illa
Data d'inici
Data final
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera