Vés al contingut

Prevenció de riscos enfront de l'exposició al COVID-19 en l'entorn laboral (on line)

25 Hores
Dirigit a: Personal al servei de l'Administració Local

Contingut

 

• Marc normatiu: Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

• Obligacions de l'empresari.

• Equips de protecció individual contra agents biològics.

• Vacunació en l'àmbit laboral.

• Què són els coronavirus?

• Coronavirus i teletreball: Consells per a treballar des de casa.

 

Objectius del curs:

  • Conscienciació en l'ús de mesures preventives respecte a l'exposició de riscos biològics.
  • Implantar en el treball mesures preventives respecte a l'exposició de riscos biològics.
  • Protegir els treballadors respecte als riscos biològics.

 

Illa
Data d'inici
Data final
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera