Vés al contingut

RD legislatiu 5/2015: text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) (En línia)

25 Hores
Dirigit a: Personal de l'administració local de les Illes Balears.  

Contingut

- Presentació del RDL 5/2015

- Objecte i àmbit. Classes de personal.

- Accés a l'ocupació pública. Adquisició i pèrdua

- Ordenació de l'activitat professional.

- Situacions administratives

- Drets dels empleats públics (I)

- Drets dels empleats públics (II)

- Drets exercits col·lectivament

- Deures dels empleats públics i codi de conducta

- Règim disciplinari

Illa
Estat
Data d'inici
Data final
Mallorca
Diplomes
Més info
Menorca
Diplomes
Més info
Eivissa
Diplomes
Més info
Formentera
Diplomes
Més info