Vés al contingut

La gestió de subvencions finançades per l'Unió Europea (En línia)

25 Hores
Dirigit a: Empleats de l'adminsitració local

Contingut

AQUEST CURS ES FARÀ DES DE LA PLATAFORMA 40formación

El mateix dia de l'inici del curs rebreu un correu de 40formación amb les indicacions necessàries per al seu inici.

 

1. La Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament. Àmbit d'aplicació. Concepte de subvenció. La condició de beneficiari de la subvenció, requisits i acreditació.
2. Procediment de concessió i gestió pressupostària de subvencions.
3. Gestió i justificació de les subvencions. Reintegrament i règim sancionador en matèria de subvencions.
4. Subvencions directes per a la digitalització industrial, internacionalització, innovació, energia i sostenibilitat, TICs i turisme i altres matèries.
5. Subvencions a través de programes europeus.
6. Subvencions en l'àmbit de l'administració local.
7. Els fons Next Generation.
 

Illa
Estat
Data d'inici
Data final
Mallorca
En preinscripció
Menorca
En preinscripció
Eivissa
En preinscripció
Formentera
En preinscripció