Vés al contingut

Taller pràctic de contractació administrativa. Elaboració de plecs (on line)

40 Hores
Dirigit a: Personal al servei de l'Administració Local

Contingut

TEMA 1. TALLER PRÀCTIC DE MILLORA DE PLECS DE CONDICIONS (I)

1. Les consultes preliminars i altres eines per a definir l'objecte i preparar el contracte.

• Redactar un document de CPM

• Incrustar en aquest document l'anterior plec de prescripcions tècniques, perquè les empreses es facin una idea del que ha estat el contracte.

• Elaborar un qüestionari que emplenaran les empreses interessades en la CPM

• Incrustar el qüestionari en el document.

• Descarregar en Pdf el document.

• Publicar-ho en la plataforma de contractació del Sector Públic.

 

TEMA 2. TALLER PRÀCTIC DE MILLORA DE PLECS DE CONDICIONS (II I III).

ANÀLISI D'EXTREM A EXTREM DEL CONDICIONAT DE PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES EN TRES CASOS REALS.

1. Establiment de les prescripcions tècniques.

2. Treballadors de contractes i relacions.

3. Subrogració alteracions salarials en la vida del contracte.

4. Criteris de solvència.

5. Criteris d'adjudicació.

6. Condicions especials d'execució.

7. Aspectes pràctics de la mesa de contractació.

8. L'adjudicació: Aspectes pràctics.

 

TEMA 3. EL DEUC. EL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC SOBRE CONTRACTACIÓ

1. Què és?

2. Pràctica de creació d'un DEUC..

Illa
Data d'inici
Data final
Mallorca
Més info
Menorca
Més info
Eivissa
Més info
Formentera
Més info