Vés al contingut

Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local (on line)

< Torna al programa

Inici curs: 5 d'octubre

Fi curs: 3 de novembre

Estat

En preinscripció

Dates

 a 

Lloc

Formentera
On line
Preinscripció